ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ บางกะปิ รามคำแหง

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทคนิคในการสร้าง wallpaper รูปดาว โดยใช้ illustrator


1. click file > new
2. เปิดเอกสารเป็น กว้าง 612pt, สูง 792pt
3. เลือก Rectangle Tool ---> วาดรูปตามด้านล่าง
4. เลือก Gradient tool ---> สร้าง Gradient ตามด้านล่าง
5. สร้างดาว โดยใช้ดาวที่มีเครื่องมือให้อยู่แล้ว
6. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามรูปดานล่างเลยค่ะ
7. จะได้รูปตามด้านล่างค่ะ
8. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่าง
9. เลือก EFFECT ---> 3D ---> EXTUDE AND BEVEL ---> ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ
10. click ที่รูปดาว Object ---> Expand Appearance
11. เลือก Gradient tool ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ
12. สร้างรูปดาวอีกครั้ง Object ---> Path ---> Offset Path
13. ตั้งค่าตามด้านล่างค่ะ
14. เลือกดาวที่อยู่ด้านใน แล้วจึงทำการเปลี่ยนสี
15. ทำการสร้างดาวหลายดวงโดยการ ctrl+c เืพื่อ copy ctrl+v เืพื่อวางรูป แล้วจึงทำการเปลี่ยน Gradient

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น